logoKChBstrona

Kościół Baptystyczny jest Kościołem chrześcijańskim

Powstał na przełomie XVI i XVII wieku jako jeden z nurtów Reformacji. Na świecie skupia ponad 100 milionów osób. Baptystami było i jest wielu innych wybitnych mężów stanu, pisarzy, naukowców i przemysłowców. W Polsce Kościół Chrześcijan Baptystów działa od około 150 lat.  W Inowrocławiu pierwszy zbór został założony w 1885 roku i działał do II wojny światowej. Po 80 letniej przerwie 13 grudnia 2017 roku, reaktywowano Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Inowrocławiu przy ul. Farnej 9, ( Zbór Centrum Chrześcijańskie „Droga”, wszedł w strukturę KChB w RP).

Skąd nazwa „baptyści”?

Baptyści” (z j. greckiego „chrzciciele”) to nazwa, która była im nadawana, ponieważ kwestionowali sensowność chrztu niemowląt. Uważali, że jako sprzeczny z nauką i praktyką Nowego Testamentu jest bezwartościowy, a nawet szkodliwy, bo sugeruje, że można być chrześcijaninem w sposób bierny – niejako „z urodzenia”. Takiemu podejściu przeciwstawiali konieczność podjęcia przez każdego człowieka osobistej decyzji naśladowania Chrystusa, po której dopiero może nastąpić świadome przyjęcie chrztu wiary połączone z aktywnym włączeniem się w życie Kościoła. Wbrew pozorom takie postawienie sprawy nie spowodowało zawężenia oddziaływania Kościoła Baptystów jedynie na moralne i intelektualne elity. Bóg w swej łasce porusza różnych ludzi, toteż w ciągu swej prawie 400-letniej historii byli baptyści częścią wielu przebudzeń duchowych dosięgających swym zasięgiem wszystkich szczebli drabiny społecznej. W ich wyniku stali się w skali światowej jednym z głównych wyznań protestanckich.